VỀ TỔ HỢP

Тổ hợp hội chợ - thương mại «Мát-xcơ-va» (ТЯК «Москва») - trung tâm thương mại sỉ-lẻ lớn nhất nước Nga: hoạt động từ năm 2001.

Thương hiệu của chúng tôi